Cơ quan ban hành

VĂN BẢN PHÁP QUY

VBPQ
Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn bản pháp quy 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 1968/QĐ-UBND Về việc sửa đổi Khoản 1, Điều 2 Quyết định số 387/QĐ-UBND ngày 23 tháng 02 năm 2018 của UBND tỉnh Sơn La 14/08/2018
2 1966/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất của Công ty Cổ phần sách văn hóa tổng hợp Sơn La (trước đây là Trung tâm phát hành sách và vật tư văn hóa, thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La) khu đất tại bản văn Minh, xã Mường Bú, huyện Mường La để giao cho UBND huyện Mường La quản lý theo quy hoạch 14/08/2018
3 1967/QĐ-UBND Về việc sửa đổi Khoản 1, Điều 2 Quyết định số 389/QĐ-UBND ngày 23 tháng 02 năm 2018 của UBND tỉnh Sơn La 14/08/2018
4 1956/QĐ-UBND Về việc sửa đổi "Mục đích sử dụng đất"; ghi tại Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 1861/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2018 của UBND tỉnh Sơn La 09/08/2018
5 1929/QĐ-UBND Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Thủy lợi Phai Tông, phường Chiềng An, thành phố Sơn La 07/08/2018
6 1930/QĐ-UBND Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng Công trình: Sửa chữa đập bản Dằn, xã Tường Hạ, huyện Phù Yên 07/08/2018
7 1931/QĐ-UBND Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng Công trình: Cải tạo, sửa chữa thủy lợi bản Ngậm 2, xã Liên Hòa, huyện Vân Hồ 07/08/2018
8 1912/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Y tế 06/08/2018
9 1902/QĐ-UBND Về việc phê duyệt bổ sung chỉ tiêu tuyển sinh các lớp đầu cấp THPT, bổ túc THPT năm học 2018 - 2019 03/08/2018
10 1889/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo 02/08/2018
11 1888/QĐ-UBND Ban hành phương án trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác bằng hình thức nộp tiền vào Quỹ bảo vệ và phát triển rừng của tỉnh trên địa bàn tỉnh Sơn La 02/08/2018
12 22/2018/QĐ-UBND Ban hành Quy định phân caaos quản lý biên chế, cán bộ,công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La 01/08/2018
13 23/2018/QĐ-UBND Phân cấp quản lý tổ chức bộ máy các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Sơn La 01/08/2018
14 1871/QĐ-UBND Phê duyệt bổ sung danh mục dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm thục hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Sơn La giai đoạn 2016 - 2020 01/08/2018
15 21/2018/QĐ-UBND Về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều quy định theo Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2014; Khoản 8 Điều 1 Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 03 tháng 01 tháng 2017 của UBND tỉnh Sơn La 01/08/2018
16 1861/QĐ-UBND Về việc cho Công ty Cổ phần khoa học hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc thuê đất tại bản Nà An, xã Xuân Nha, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La để thực hiện dự án Nông nghiệp công nghệ cao - Sơn La (đợt 1) 31/07/2018
17 1858/QĐ-UBND Về việc thu hồi 03 Giấy phép khai thác khoanmgs sản đồng số 1568/QĐ-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2007, số 1569/QĐ-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2007, số 1570/QĐ-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2007 của UBND tỉnh Sơn La đã cấp cho Công ty Cổ phần Molybden Việt Nam (nay là Công ty Cổ phần đầu tư khoáng sản Tây Bắc) 31/07/2018
18 1857/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường ở khu vực chưa thăm giò khoáng sản năm 2018 (đợt 2) 31/07/2018
19 1868/QĐ-UBND Phê duyệt Danh sách hợp tác xã nông nghiệp và cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng thực hiện thí điểm về làm việc có thời hạn ở hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La, giai đoạn 2018 - 2020 31/07/2018
20 1859/QĐ-UBND Về việc cho Công ty Cổ phần chăn nuôi Minh Thúy Chiềng Chung thuê đất tại bản Nà An, xã Xuân Nha, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La để thực hiện dự án Trại bò Minh Thúy Xuân Nha 31/07/2018
Hiển thị 1 - 20 of 856 kết quả.
của 43