Văn bản chỉ đạo

Văn bản chỉ đạo
Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt đối tượng, mức hỗ trợ xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh trên địa bàn tỉnh Sơn La
Văn bản chỉ đạo | 18-07-2018
Ngày 17/7/2018, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1734/QĐ-UBND về việc phê duyệt đối tượng, mức hỗ trợ xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh, thuộc chương trình "Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả" vốn vay Ngân hàng Thế...
Công điện số 13/CĐ-TW của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai
Tin tức trong tỉnh | 18-07-2018
Trước diễn biến rất nhanh và phức tạp của thời tiết nguy hiểm, hồi 9h30 ngày 18/7/2018, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai ban hành Công điện số 13/CĐ-TW.
Công văn số 2393/UBND-KT về việc thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg về công tác phòng tránh lũ ống, lũ quét, sạt lở đất
Tin tức trong tỉnh | 17-07-2018
Công văn số 2393/UBND-KT về việc thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg về công tác phòng tránh lũ ống, lũ quét, sạt lở đất
Thủ tướng Chính phủ quy định về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước
Văn bản chỉ đạo | 17-07-2018
Ngày 12/7/2018, Thủ tướng Chinh phủ ký ban hành Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg quy định về việc gửi, nhận văn bản điện tử phải thực hiện điều hành giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước.
Công văn số 2370/UBND-KT về việc vận chuyển, tiêu thụ, xuất khẩu sản phẩm Nhãn Sơn La, niên vụ 2018
Doanh nghiệp | 17-07-2018
Công văn số 2370/UBND-KT về việc vận chuyển, tiêu thụ, xuất khẩu sản phẩm Nhãn Sơn La, niên vụ 2018
Tăng cường quảng bá, giới thiệu sản phẩm Nhãn của tỉnh Sơn La trên các Trang/Cổng TTĐT thành phần
Tin tức trong tỉnh | 17-07-2018
Nhằm giới thiệu, quảng bá, xúc tiến tiêu thụ, xuất khẩu sản phẩm Nhãn Sơn La năm 2018 tới thị trường trong nước và nước ngoài; cung cấp thông tin cơ chế thu hút đầu tư của tỉnh Sơn La, mời gọi các doanh nghiệp, nhà đầu tư tham gia đầu tư sản xuất,...
Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng tránh lũ ống, lũ quét, sạt lở đất
Tin tức trong tỉnh | 17-07-2018
Thời gian qua, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất liên tiếp xảy ra tại khu vực miền núi, trung du, nhất là ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ như Lào Cai, Yên Bái, Sơn La, Lai Châu, Hòa Bình, Nghệ An. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương về...
Chính phủ ban hành quy định mới về trợ cấp người có công với cách mạng
Văn bản chỉ đạo | 17-07-2018
Ngày 12/7/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 99/2018/NĐ-CP quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng.
Công văn số 2348/UBND-KT ngày 13/7/2018 của UBND tỉnh về việc chủ động phòng tránh, ứng phó với lũ quét, sạt lở đất
Tin tức trong tỉnh | 13-07-2018
Công văn số 2348/UBND-KT ngày 13/7/2018 của UBND tỉnh về việc chủ động phòng tránh, ứng phó với lũ quét, sạt lở đất
UBND tỉnh triển khai thực hiện “Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật” giai đoạn 2018 – 2022 trên địa bàn tỉnh Sơn La
Văn bản chỉ đạo | 13-07-2018
Nhằm thực hiện Quyết định số 242/QĐ-TTg ngày 26/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn năm 2018 - 2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND ngày 04/7/2018,...
Kế hoạch tổ chức hoạt động xúc tiến, quảng bá, tiêu thụ, xuất khẩu sản phẩm Nhãn Sơn La và nông sản an toàn tỉnh Sơn La năm 2018
Tin kinh tế | 01-07-2018
Thực hiện Thông báo số 1106-TB/TU ngày 19/4/2018 của Tỉnh ủy Sơn La về đẩy mạnh sản xuất, tiêu thụ và xuất khẩu sản phẩm nông sản; căn cứ Nghị quyết số 76/2018/NQ-HĐND ngày 04/4/2018 của HĐND tỉnh Sơn La về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất,...
Kế hoạch số 212/KH-UBND về xuất khẩu sản phẩm nông sản của tỉnh Sơn La năm 2018, định hướng đến năm 2020
Văn bản chỉ đạo | 12-07-2018
Kế hoạch số 212/KH-UBND về xuất khẩu sản phẩm nông sản của tỉnh Sơn La năm 2018, định hướng đến năm 2020
Quảng bá, xúc tiến du lịch tỉnh Sơn La giai đoạn 2018 - 2020
Du khách | 11-07-2018
Căn cứ Nghị quyết số 110/NQ-HĐND ngày 04/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê chuẩn, điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Sơn La đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Quyết định 2390/QĐ-UBND ngày 20/10/2015 của UBND tỉnh Sơn...
Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ
Phòng chống tham nhũng | 11-07-2018
Thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020; ngày 05/7/2018, UBND tỉnh Sơn La ban hành Kế hoạch số 127/KH-UBND về thực hiện Nghị...
Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Sơn La, giai đoạn 2018 - 2023
Văn bản chỉ đạo | 11-07-2018
Ngày 06/7/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La ban hành Quyết định số 1662/QĐ-UBND phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Sơn La, giai đoạn 2018 - 2023.
Kế hoạch tổ chức Hội chợ Nông sản an toàn và xuất khẩu các tỉnh Trung du Miền núi Phía Bắc - Mộc Châu năm 2018
Du khách | 01-07-2018
Vừa qua, UBND tỉnh Sơn La ban hành Kế hoạch số 102/KH-UBND về tổ chức Hội chợ Nông sản an toàn và xuất khẩu các tỉnh Trung du Miền núi Phía Bắc - Mộc Châu năm 2018.
Tổ chức Lễ truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” năm 2018 Phê duyệt Chương trình mục tiêu xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc đối tượng công ích giai đoạn 2016 – 2020
Văn bản chỉ đạo | 09-07-2018
Ngày 03/7/2018, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chương trình mục tiêu xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc đối tượng công ích giai đoạn 2016 – 2020 tại Quyết định số 807/QĐ-TTg.
Quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi, lộ trình thực hiện giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi
Văn bản chỉ đạo | 09-07-2018
Nghị định 96/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi, lộ trình thực hiện giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi.
Báo cáo số 323/BC-UBND Báo cáo tình hình tài chính - ngân sách 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2018
Văn bản chỉ đạo | 06-07-2018
Báo cáo số 323/BC-UBND Báo cáo tình hình tài chính - ngân sách 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2018
Hiển thị 1 - 20 of 953 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 20
của 48

THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 42075822
Số người đang truy cập: 50