Văn bản chỉ đạo

Văn bản chỉ đạo
Quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri trên địa bàn tỉnh Sơn La
Văn bản chỉ đạo | 19-11-2018
Ngày 13/11/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 41/2018/QĐ-UBND về Quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri trên địa bàn tỉnh Sơn La.
UBND tỉnh ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 125/NQ-CP của Chính phủ
Văn bản chỉ đạo | 19-11-2018
Ngày 14/11/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2831/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.
Công văn số 4113/UBND-KT về việc tăng cường thực hiện các quy định về trách nhiệm của các đơn vị trong việc lập, thẩm định, phê duyệt công tác lựa chọn nhà đầu tư; quy định trách nhiệm trong việc ký hợp đồng thực hiện dự án đầu tư hạ tầng theo loại hợp đồng BT
Văn bản chỉ đạo | 16-11-2018
Công văn số 4113/UBND-KT về việc tăng cường thực hiện các quy định về trách nhiệm của các đơn vị trong việc lập, thẩm định, phê duyệt công tác lựa chọn nhà đầu tư; quy định trách nhiệm trong việc ký hợp đồng thực hiện dự án đầu tư hạ tầng theo...
Công văn số 4151/UBND-KT về việc đôn đốc thực hiện Công văn số 2728/UBND-KT ngày 08/8/2018 về giải quyết các quy hoạch “treo”
Văn bản chỉ đạo | 16-11-2018
Công văn số 4151/UBND-KT về việc đôn đốc thực hiện Công văn số 2728/UBND-KT ngày 08/8/2018 về giải quyết các quy hoạch “treo”.
Công văn số 4150/UBND-KT về việc thực hiện Công văn số 3803-CV/TU ngày 12/11/2018 của tỉnh uỷ
Văn bản chỉ đạo | 16-11-2018
Công văn số 4150/UBND-KT về việc thực hiện Công văn số 3803-CV/TU ngày 12/11/2018 của tỉnh uỷ.
Sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế
Văn bản chỉ đạo | 16-11-2018
Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 về sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế.
Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Văn bản chỉ đạo | 16-11-2018
Ngày 30/10/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 97/2018/TT-BTC hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Kế hoạch vận động nhân dân giám sát thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW; Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII
Văn bản chỉ đạo | 15-11-2018
Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW; Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, ngày 13/11/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 191/KH-UBND về vận động nhân dân giám sát thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW; Nghị...
Đảm bảo kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho người nhiễm HIV/AIDS và hỗ trợ phần cùng chi trả thuốc kháng HIV (ARV) cho bệnh nhân có thẻ BHYT giai đoạn 2018 – 2020
Văn bản chỉ đạo | 15-11-2018
Căn cứ Khung kế hoạch đảm bảo kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế và đồng chi trả thuốc ARV giai đoạn 2018-2020 ban hành tại Công văn số 380/AIDS-VP ngày 30/5/2018 của Cục Phòng, chống HIV/AIDS - Bộ Y tế, ngày 30/10/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La...
Triển khai thi hành Luật Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La
Văn bản chỉ đạo | 15-11-2018
Thực hiện Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 được Quốc hội Khóa XIV, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 15/11/2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019 và Quyết định số 390/QĐ-TTg ngày 11/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch triển khai...
Kế hoạch công tác giám sát tài chính năm 2018 đối với các Doanh nghiệp nhà nước và Doanh nghiệp có vốn đầu tư của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La
Doanh nghiệp | 15-11-2018
Thực hiện Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp ngày 26/11/2014; Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06/10/2015; Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về...
Công văn số 4072/UBND-KT về việc tăng cường kiểm tra, xử lý hoạt động khai thác cát, sỏi trái phép
Văn bản chỉ đạo | 14-11-2018
Công văn số 4072/UBND-KT về việc tăng cường kiểm tra, xử lý hoạt động khai thác cát, sỏi trái phép
Ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2019
Cải cách hành chính | 14-11-2018
Ngày 05/11/2018, UBND tỉnh Sơn La ban hành Kế hoạch số 187/KH-UBND ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2019.
Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành
Văn bản chỉ đạo | 14-11-2018
Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018 về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định về kiểm tra...
Nghị quyết của Chính phủ về Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp
Doanh nghiệp | 14-11-2018
Ngày 09/11/2018, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 139/NQ-CP về Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp.
Quy định chế độ họp của các cơ quan hành chính nhà nước
Văn bản chỉ đạo | 14-11-2018
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 45/2018/QĐ-TTg ngày 09/11/2018 quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính Nhà nước.
Công văn số 4094/UBND-KT về việc thực hiện Công văn số 2833/BXD-PC ngày 09 tháng 11 năm 2018 của Bộ Xây dựng
Văn bản chỉ đạo | 13-11-2018
Công văn số 4094/UBND-KT về việc thực hiện Công văn số 2833/BXD-PC ngày 09 tháng 11 năm 2018 của Bộ Xây dựng
Công văn số 4095/UBND-NC về việc hướng dẫn triển khai Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ
Văn bản chỉ đạo | 13-11-2018
Công văn số 4095/UBND-NC về việc hướng dẫn triển khai Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ
Quy định một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu
Văn bản chỉ đạo | 13-11-2018
Ngày 07/11/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 152/NĐ-CP về việc Quy định một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu.
Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số
Văn bản chỉ đạo | 13-11-2018
Tiểu Dự án: Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (Wb8) tỉnh Sơn La
Hiển thị 1 - 20 of 1.169 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 20
của 59

THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 48044081
Số người đang truy cập: 258