Văn bản chỉ đạo

Kế hoạch số 212/KH-UBND về xuất khẩu sản phẩm nông sản của tỉnh Sơn La năm 2018, định hướng đến năm 2020
Thu, 12/07/2018 10:00 | GMT +7
Kế hoạch số 212/KH-UBND về xuất khẩu sản phẩm nông sản của tỉnh Sơn La năm 2018, định hướng đến năm 2020

File đính kèm: /Ke hoach so 212/KH-UBND.pdf


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 48044326
Số người đang truy cập: 86