Cải cách hành chính

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính tại huyện Mai Sơn
Wed, 04/07/2018 15:00 | GMT +7
Xác định công tác giải quyết thủ tục hành chính là nhiệm vụ hết sức quan trọng, thực hiện thường xuyên. Những năm gần đây, huyện Mai Sơn đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch, tổ chức rà soát văn bản, quy trình, thủ tục để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp, tạo chuyển biến tích cực trong công tác cải cách hành chính, phục vụ tổ chức, công dân ngày một tốt hơn; góp phần giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy kinh tế, xã hội ngày càng phát triển

Cải cách hành chính là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước ta, là quá trình thay đổi công tác chỉ đạo, điều hành, hoạt động nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy nhà nước, từ đó, góp phần giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội và nâng cao về đời sống mọi mặt cho nhân dân. Xác định công tác cải cách hành chính là hướng đến người dân, phục vụ tốt hơn tổ chức và doanh nghiệp, trong những năm qua, thực hiện chương trình cải cách hành chính của tỉnh Sơn La, cùng với các huyện, thành phố huyện Mai Sơn luôn quan tâm, chú trọng và có nhiều giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả công tác CCHC cả về tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính và thái độ phục vụ đối với người dân, xây dựng chính quyền thân thiện với người dân, doanh nghiệp, tạo cơ hội thuận lợi để thu hút đầu tư.

Với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị từ huyện đến các xã, thị trấn, công tác cải cách hành chính của huyện Mai Sơn được thực hiện ngày một hiệu quả hơn tạo điều kiện thuận lợi, nhanh chóng cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp khi đến Trung tâm Hành chính công của huyện, bộ phận một tiếp nhận và trả kết quả các xã, thị trấn để giải quyết các thủ tục hành chính. Năm 2017, huyện Mai Sơn đã ban hành trên 7.600 văn bản, công văn, kế hoạch, thông báo đến các xã, thị trấn về công tác cải cách hành chính, tạo thuận lợi và giảm thời gian cho tổ chức, công dân trong giao dịch giải quyết thủ tục hành chính. Trong năm 2017 trên 98% hồ sơ được trả sớm và đúng hạn. Bà Nguyễn Thị Hà - Phó Chủ tịch UBND Thị trấn Hát Lót, Mai Sơn, Sơn La cho biết "5 tháng đầu năm 2018 đã có gần 5.000 lượt giao dịch, đối với bộ phận và trả kết quả của chúng tôi các biểu mẫu được niêm yết rõ ràng chính xác công khai giúp cho các tổ chức, cá nhân đến thực hiện giao dịch dễ dàng. Hồ sơ thủ tục chưa đầy đủ thì cán bộ trực tiếp ở bộ phận sẽ hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân đầy đủ về TTHC và phiếu hướng dẫn hồ sơ để công dân hoàn thiện, các TTHC được thực hiện đầy đủ đúng quy trình thời gian trả kết quả và tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đến giao dịch với thời gian nhanh nhất".

Thực hiện cải cách hành chính, huyện Mai Sơn đã tập trung vào các lĩnh vực: Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; xây dựng và thực hiện quy chế làm việc của ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; Trung tâm Hành chính công huyện, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã, được bố trí ở những vị trí thuận lợi để các đơn vị, tổ chức, cá nhân dễ nhận thấy khi đến giao dịch. Đến nay, Trung tâm Hành chính công của huyện, bộ phận một tiếp nhận và trả kết quả các xã, thị trấn được đầu tư nâng cấp đầy đủ các trang thiết bị, cơ sở vật chất được thực hiện đồng bộ theo hướng hiện đại. Bên cạnh đó, tinh thần, thái độ làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tham gia giải quyết thủ tục hành chính không ngừng được nâng cao, chuyên nghiệp và hiệu quả hơn. Ông Nguyễn Trọng Nam - Chủ tịch UBND xã Chiềng Mai, Mai Sơn, Sơn La nói "Xã đã quan tâm triển khai Quyết định số 09 của CP và các Chỉ thị, Nghị quyết của TW, trọng tâm là xã đã thành lập được bộ phận một cửa công khai các TTHC để nhân dân dễ biết, dễ xem, dễ thực hiện, đặc biệt là đội ngũ cán bộ một cửa rất năng động, nhiệt tình hướng dẫn cụ thể đúng pháp luật nhanh nhất, phục vụ tốt nhất".

Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả,huyện Mai Sơn luôn quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. Qua đào tạo, bồi dưỡng đến nay, các cán bộ, công chức, viên chức của các xã, thị trấn bảo đảm về trình độ, chuyên môn nghiệp vụ.Tại bộ phận một cửa của các xã, thị trấn tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức được thể hiện rõ qua kết quả giải quyết công việc cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đến giao dịch. Anh Nguyễn Văn Thịnh - Cán bộ Tư pháp - Hộ tịch Thị trấn Hát Lót, Mai Sơn, Sơn La chia sẻ "Tôi được UBND thị trấn Hát Lót giao nhiệm vụ hàng năm thụ lý, giải quyết các vấn đề về đăng ký khai sinh, kết hôn và giải quyết các TTHC liên quan đến chứng thực, chữ ký, chứng thực bản sao hàng ngày. Qua tiếp xúc với người dân thị trấn Hát Lót huyện Mai Sơn có lợi thế trình độ dân trí cao giúp cho tôi về giải quyết giải thích công việc hàng ngày với nhân dân thuận lợi hơn, nhanh gọn hơn. 5 tháng đầu năm 2018 công tác tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai sinh được 228 trường hợp, đăng ký kết hôn hơn 40 trường hợp".

Đến nay, huyện Mai Sơn có 97% các thủ tục hành chính được tiếp nhận và giải quyết quyết tại Trung tâm Hành chính công huyện và bộ phận "một cửa" của các xã, thị trấn. Trung tâm Hành chính công huyện đã cung cấp 16 thủ tục hành chính mức độ 3; sử dụng 18 phần mềm hỗ trợ lãnh đạo, quản lý; cắt giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực từ 20 - 30%. Tính đến ngày 09/5/2018, Trung tâm Hành chính công huyện Mai Sơn đã tiếp nhận trên 970 hồ sơ; giải quyết trên 710 hồ sơ; đang giải quyết 124 hồ sơ, tập trung ở các lĩnh vực như: Tài chính - Kế hoạch 164 hồ sơ; Lao động, Thương binh, Xã hội 286 hồ sơ và Tài nguyên - Môi trường 472 hồ sơ. Các hồ sơ khi tiếp nhận đều được giải quyết kịp thời, đảm bảo thời gian, đúng quy định. Bên cạnh đó, công tác ứng dụng công nghệ thông tin cũng được huyện Mai Sơn quan tâm thực hiện với nhiều phần mềm đượ ứng dụng có hiệu quả như: Phần mềm theo dõi thực hiện nhiệm vụ của UBND huyện, phần mềm quản lý hồ sơ, công văn công việc, phần mềm một cửa điện tử, phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, phần mềm đánh giá cán bộ, công chức, viên chức … Bà Cầm Thị Tiên - Chuyên viên VP HĐND - UBND phụ trách TTHCC huyện Mai Sơn, Sơn La "Việc ứng dụng CNTT trong CCHC được coi là một trong những nhiệm vụ quan trọng của huyện, nhằm xây dựng môi trường làm việc trên mạng tin học, hầu hết các giao dịch của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn được thực hiện mọi lúc, mọi nơi, các dịch vụ công được cung cấp trực tuyến ở mức độ 3, 4 đáp ứng nhu cầu thực tế phục vụ người dân và doanh nghiệp. Việc ứng dụng CNTT, ứng dụng phần mềm đã giúp việc giải quyết TTHC nhanh chóng, dễ dàng. Người dân, daonh nghiệp có thể dễ dàng tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ quan tin nhắn SMS. Trung bình mỗi ngày có trên 3.000 lượt truy cập, đến nay đã có trên 1 triệu 6 nghìn lượt truy cập…nâng cao tinh thần trách nhiệm do tất cả các quy trình đều được chuẩn hóa, tin học hóa gắn với quy trình ISO của huyện".

Thực hiện năm kỷ cương hành chính 2018 trong giải quyết thủ tục hành chính, cán bộ, công chức Trung tâm HCC, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các xã, thị trấn huyện Mai Sơn tiếp tục nỗ lực phấn đấu, phát huy tinh, trách nhiệm, thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đến giao dịch, giải quyết thủ tục hành chính. Ông Nguyễn Văn Vinh - Trưởng Phòng Nội vụ huyện Mai Sơn, Sơn La: "Trong lĩnh vực CCHC huyện Mai Sơn tập trung đẩy mạnh một số nhiệm vụ. tuyên truyền vận động cán bộ CCVC người dân hiểu được công tác CCHC là đem lại lợi ích phục vụ cho người dân. Thứ 2 tăng cường chất lượng hoạt động Trung tâm Hành chính công và một cửa hiện đại của các xã, thị trấn đã được đầu tư năm 2017, năm 2018 huyện Mai Sơn quyết định đầu tư nâng cấp thêm 10 xã về một cửa hiện đại để nâng lên có 15 xã\22 xã thị trấn có một cửa hiện đại và liên thông đến TT HCC huyện. Tiếp tục nâng cấp Cổng thông tin điện tử để đăng tải các chế độ CS, các TTHC, các hoạt động của cấp ủy, chính quyền để người dân biết đồng thời người dân được giám sát các hoạt động của nhà nước để phục vụ ngày càng tốt hơn".

Công tác cải cách hành chính được triển khai toàn diện từ cải cách tổ chức bộ máy hành chính, tài chính công đến việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, từng bước hiện đại hóa nền hành chính; không ngừng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước, xiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, mức độ hài lòng của nhân dân, doanh nghiệp về thủ tục hành chính ngày càng cao đã tạo thuận lợi trong thu hút đầu tư, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện Mai Sơn ngày càng phát triển./.

Quốc Tuấn


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 48044540
Số người đang truy cập: 196