Văn bản chỉ đạo

Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Sơn La, giai đoạn 2018 - 2023
Wed, 11/07/2018 17:00 | GMT +7
Ngày 06/7/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La ban hành Quyết định số 1662/QĐ-UBND phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Sơn La, giai đoạn 2018 - 2023.

Để đảm bảo quyền lợi cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn toàn tỉnh Sơn La, Chủ tịch UBND tỉnh đã phê duyệt 2.990 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số theo tiêu chí được ban hành tại Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định.

Chế độ chính sách chi trả cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện theo quy định của Nhà nước phù hợp với điều kiện thực tế và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 491/QĐ-UBND ngày 09/3/2018 Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La về phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh./.

Chi tiết tại File đính kèm: /Quyet dinh so 1662/Qd-UBND.pdf; /Quyet dinh so1662.pdf (tiep)

Ánh Nguyệt (CTV).


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 51770833
Số người đang truy cập: 116