Cải cách hành chính

Bắc Yên tổ chức hội nghị quán triệt Kết luận 836-KL/HU và triển khai bộ tiêu chí CCHC năm 2018
Tue, 26/06/2018 09:00 | GMT +7
Chiều ngày 22/6, UBND huyện Bắc Yên đã tổ chức hội nghị quán triệt Kết luận 836-KL/HU và triển khai bộ tiêu chí CCHC năm 2018. Dự hội nghị có đồng chí Lưu Minh Quân - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy; Đồng chí Lê Văn Kỳ - Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị đã thông qua báo cáo tóm tắt kết quả việc triển khai Công tác cải cách hành chính và hoạt động của trung tâm HCC 6 tháng đầu năm; Quán triệt Kết luận 836-KL/HU ngày 25/5/2018 của Ban Thường vụ huyện ủy về lãnh đạo thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018;Triển khai Quyết định 1051/QĐ-UBND ngày 09/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về bộ tiêu chí và quy định xác định chỉ số cải cách hành chính hằng năm của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Trong 6 tháng đầu năm, UBND huyện đã tiếp nhận 295 nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao. UBND huyện đã tập trung chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan chuyên môn, các đơn vị trực thuộc tích cực tham mưu, giải quyết hoàn thành 250/295 nhiệm vụ, đạt 84,7%; 45/295 nhiệm vụ đang trong thời hạn triển khai thực hiện. Tổng số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính toàn huyện đã tiếp nhận 14.607 hồ sơ, trong đó đã giải quyết: 14.506 hồ sơ; số hồ sơ đang giải quyết: 101 hồ sơ; 100% số hồ sơ tiếp nhận đã được giải quyết trước hạn và đúng hạn. Trong đó cấp huyện: Tiếp nhận 1.598 hồ sơ, trong đó: số hồ sơ đã giải quyết: 1.497 hồ sơ; số hồ sơ đang giải quyết: 101 hồ sơ; Cấp xã: Tiếp nhận 13.009 hồ sơ, trong đó: số hồ sơ đã giải quyết: 13.009 hồ sơ.

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Lưu Minh Quân yêu cầu trong thời gian tới các cơ quan chuyên môn cần rà soát kỹ kế hoạch và báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ giải quyết thủ tục hành chính hàng tháng; Bám sát Bộ tiêu chí 1051, xác định ngay những việc cần khắc phục, xác định rõ thời gian thực hiện nhiệm vụ, hàng tháng báo cáo phiên họp ủy ban; Việc thực hiện CCHC để đáp ứng mục tiêu "Hướng tới sự hài lòng của người dân".

Trong thời gian tới, huyện Bắc Yên sẽ đẩy mạnh công tác trao đổi văn bản điện tử (có ký số) giữa các cơ quan hành chính nhà nước trên phần mềm quản lý văn bản và điều hành (văn bản theo quy định áp dụng ký số). Đảm bảo trên 80% các cơ quan trao đổi văn bản điện tử (có ký số); 95% số văn bản trong trong trao đổi công việc của cán bộ, công chức cơ quan, đơn vị được sử dụng bằng hộp thư điện tử công vụ; Hướng dẫn UBND các xã, thị trấn xây dựng, công bố tiêu chuẩn ISO 9001 theo quy định, đảm bảo 70% số đơn vị hành chính cấp xã được công bố; Tiếp tục đôn đốc các đơn vị thực hiện công tác niêm yết công khai các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực ngành mình tại Trung tâm Hành chính công. Rà soát tổng hợp quy trình giải quyết các TTHC chính thuộc lĩnh vực Nội vụ, Tài chính, Dân tộc trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt. Kiểm tra, đôn đốc UBND các xã, thị trấn niêm yết kịp thời, đầy đủ các TTHC tại bộ phận một cửa cấp xã. Triển khai thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích (BCCI). Phấn đấu 70% số TTHC trở lên có phát sinh hồ sơ tiếp nhận/trả kết quả giải quyết qua dịch vụ BCCI; từ 10% số TTHC trở lên được tiếp nhận qua dịch vụ BCCI; từ 20% số hồ sơ TTHC trở lên, kết quả giải quyết được trả qua dịch vụ BCCI.

Phạm Phượng (CTV)


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 51773186
Số người đang truy cập: 120