Tin văn hoá - xã hội

31 thủ tục hành chính của Công an tỉnh Sơn La thực hiện trả kết quả qua dịch vụ Bưu chính công ích năm 2018
Thu, 21/06/2018 10:00 | GMT +7
Công an tỉnh Sơn La và Bưu điện tỉnh vừa tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác về cung ứng dịch vụ trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Công an tỉnh Sơn La qua dịch vụ bưu chính công ích năm 2018.

Tại lễ ký kết, lãnh đạo hai bên thống nhất đưa 31 thủ tục hành chính của Công an tỉnh Sơn La thực hiện trả kết quả qua dịch vụ Bưu chính công ích gồm:

I. LĨNH VỰC QUẢN LÝ XUẤT, NHẬP CẢNH

1. Cấp hộ chiếu phổ thông

2. Cấp lại hộ chiếu phổ thông

3. Sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông

4. Trình báo mất hộ chiếu phổ thông

5. Cấp giấy thông hành biên giới Việt Nam - Lào cho công dân Việt Nam tại Công an cấp tỉnh

6. Cấp giấy thông hành biên giới Việt Nam - Lào cho cán bộ, công nhân, viên chức Việt Nam tại Công an cấp tỉnh.

II. LĨNH VỰC QUẢN LÝ NGÀNH NGHỀ, ĐẦU TƯ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN VỀ ANTT

7. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.

8. Cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.

9. Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.

III. LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ

10. Đăng ký, cấp biển số xe

11. Đăng ký sang tên xe trong cùng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại Công an cấp tỉnh.

12. Sang tên, di chuyển xe đi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác tại Công an cấp tỉnh.

13. Đăng ký xe từ tỉnh khác chuyển đến tại Công an cấp tỉnh

14. Đổi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an cấp tỉnh

15. Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an cấp tỉnh

IV. LĨNH VỰC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY

16. Cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ

17. Kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy

18. Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy

19. Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy

20. Đổi giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy

21. Cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy

22. Cấp giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ

23. Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với các dự án, công trình quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ

24. Nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy

25. Cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy

26. Đổi giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy

27. Cấp lại giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy

28. Phê duyệt phương án chữa cháy của cơ sở

V. LĨNH VỰC CẤP, QUẢN LÝ CHỨNG MINH NHÂN DÂN

29. Cấp chứng minh nhân dân (09 số)

30. Đổi chứng minh nhân dân (09 số)

31. Cấp lại chứng minh nhân dân (09 số)

Việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích không chỉ giúp cho lực lượng Công an nâng cao năng lực chuyên môn, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính mà còn tạo điều kiện cho doanh nghiệp, đơn vị và nhân dân tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính./.

Trung Hiếu (CTV)


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 51771817
Số người đang truy cập: 141