Phụ cấp độc hại

Họ và tên: 
Nguyễn Văn Nam
Wed, 17/07/2013 - 9:52am
Địa chỉ: 
Mộc Châu
Câu hỏi: 
Tôi làm việc tại cơ quan thiết bị trường học, nhân viên văn thư của cơ quan tôi được hưởng phụ cấp độc hại. Vậy xin hỏi: Nhân viên làm việc trực tiếp đến việc quản lý thiết bị trường học có được hưởng phụ cấp độc hại không? Những trường hợp nào thì được hưởng phụ cấp độc hại?

 

 

Ban biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh Sơn La xin trả lời câu hỏi của độc giả như sau:

1. Tại Quyết định số 1580/2000/QĐ-BLĐTBXH ngày 26/12/2000 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm không có danh mục cán bộ phụ trách phòng thí nghiệm, thực hành của các trường học.

2. Tại Điểm b, Mục 3, Phần III của Thông tư số 07/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại nguy hiểm đối với cán bộ, công chức, viên chức quy định: Hồ sơ đề nghị hưởng phụ cấp độc hại, nguy hiểm phải có "Bản thuyết minh điều kiện lao động được cơ quan y học lao động xác nhận". Khảo sát thực tế các đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh Sơn La không có bản thuyết minh điều kiện lao động độc hại được cơ quan y học xác nhận.

            Xuất phát từ những lý do trên, nên trong những năm qua, các đơn vị giáo dục chưa áp dụng chi trả chế độ phụ cấp độc hại đối với viên chức phụ trách công tác thiết bị, thí nghiệm tại các trường học trên địa bàn tỉnh. Đối chiếu với trường hợp ông Nguyễn Văn Nam là không được hưởng phụ cấp độc hại.

Trân trọng!

Thêm mới bình luận

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
Image CAPTCHA